Tema/oblast : Socijalizacija korisnika i članova njihovih porodica
Naziv donatora: Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Period provedbe: Avgust – novembar 2015.godine