U posjeti našem Udruženju, 25. I 26. novembra 2013. godine bili su defektolozi koji rade u dnevnom centru za autizam u Tuzli.Prenijeli su nam i svoja iskustva iz Zagrebačkog centra za autizam,gdje su prošle kvalitetnu edukaciju.Naši volonteri su veoma zadovoljni novim saznanjima i razmjenom iskustava sa koleginicama iz Tuzle i ovim putem im se još jednom zahvaljujemo na uloženom trudu.Nadamo se da ćemo se ponovo vidjeti na proljeće,kada je u Tuzli planirano otvaranje prvog Centra za autizam u BiH.

Program rada tokom posjete udruženju  „Djeca svjetlosti“

 

 1. Pozdravljanje učesnika (Amra Č.)
 2. Predstavljanje ( Amra Č., Adela S., Emina A.)
 3. Uvodni dio – o autizmu (Amra Č.)
 4. Predškolski odjel i program rada ( Amra Č.)
 5. Osnovnoškolski odjel i program rada (Adela S.)
 • CARS ( prikaz slučaja)
 • TEACCH
 • Funkcionalna analiza ponašanja
 • Didaktički materijal
 1. Odjel i program za odrasle ( Emina A.)
 2. Spolnost ( Emina A.)
 3. Stanovanje (Amra Č.)
 4. Program rada psihologa-pedagoga (Emina A.)
 • Individualni psihoterapijski rad sa djecom sa autizmom koji je prilagođen kognitivnom i emocionalnom uzrastu djeteta
 • Individualni savjetodavni i radionički rad sa roditeljima
 • Pružanje podrške i rad sa uposlenicima (prevencija profesionalnog sagorijevanja)- mini radionica u cilju osnaživanja osoblja i prevencije sagorjevanja.
 1. Zaključak ( Adela S.)