Naše Udruženje, proteklog mjeseca sa svojim projektima prošlo je na dva konkursa.Riječ je o manjim projektima, ali za nas od ogromnog značaja, jer su naš rad i zalaganje  sve više prepoznati. Prvi projekat, u vrijednosti 2.000,00 KM, odobren je na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata podrške porodici Ministarstva porodice omladine i sporta za plaćanje tretmanskog rada defektologa i logopeda. Ovo je posebno značajno, jer ćemo uspjeti da do kraja godine zadržimo kontinuitet u radu stručnjak.

Drugi projekat je u vrijednosti 5.000,00 KM, odobren od Centra za promociju civilnog društva ( CPCD). Naš projekat, pod nazivom “Radno okupacine aktivnosti za omladinu i odrasle iz autističnog spektra”, jedan je od 20 projekata za Program malih grantova, iz cijele BiH,koji su prošli na konkursu. Još jednom zahvaljujemo CPCD-u na podršci, gostoprimstvu i odlično organizovanoj radionici u Sarajevu, gdje smo mnogo naučili.

Ovim projektom opremićemo u našem prostoru prvu kreativnu radionicu, nabaviti tkalački sto, sklopivi sto za kojim će korisnici raditi sa glinom, tjestom, papirom, bojama i drugim materijalima, kako smo to vidjeli tokom posjete Beogradu. Projektom će na dva mjeseca biti angažovana kao radni terapeut, naša vrijedna volonterka psiholog Nikolina Milutinović, a što je posebno važno, kao asistent radnog terapeuta biće angažovana majka našeg korisnika.  Uključivanje roditelja u projekte,posebno majki,biće jedan od naših glavnih ciljeva i u budućnosti.

U ovom projektu biće i dalje angažovani naši volonteri, koji će, kao i uvijek, biti od neprocjenjivog značaja. Radionica je prilika da pokažu svoju kreativnost i nove ideje. Možda su ovi projekti mali korak za čovječanstvo, ali za nas su definitivno veliki !  Nadamo se da je to tek početak i da ćemo jednom, sa novim prostorom, moći da proširimo naše aktivnosti, a time i apliciramo na nove projekte. Posebno se zahvaljujemo na zalaganju u mukotrpnom radu na projektima i u vrijeme godišnjeg odmora, našim saradnicama Oliveri Davidović, Nikolini Milutinović i Nedi Čerketa.