Naše  Udruženja “Djeca svjetlosti“ od 01. 06. 2012 godine uselio je u prostor na adresi Jug Bogdana 4 Banja Luka.  Ovaj prostor dobili smo na korišćenje, zajedno sa još jednim Udruženjem, od grada Banja Luka.Svečano otvaranje bilo je 27. 06. u 12 sati, a odazvale su se brojne zvanice:  naši članovi, predstavnici grada, među kojima i gradonačelnik Dragoljub Davidović i šefica odjeljenja za društvene djelatnosti Ljiljana Radovanović, predstavnica centra za socijalni rad Stojanka Dekić, predstavnica „IN fondacije“ Branka Ivanović, kao i brojni mediji.

Dobili smo obećanja od gradonačelnika lično, da ćemo u narednom periodu dobiti veći prostor, jer je svima jasno da je to nepohodno. Ovaj prostor dobili smo i opremili uz pomoć donatora. Posebno treba istaći Mikrokreditno društvo „Mikrofin“, Auto kuću „Milovanović“, računar i štampač dobili smo od preduzeća „Alfom“, “Sistem ecologika” D.O.O. Srbac, klimu u ove vrele dane od  kompanije za prodaju, montažu i odražavanje rashladne opreme “Matom”  i druge prijatelje našeg  Udruženja koji nas od početka podržavaju.
U jednoj prostoriji sa posebnim ulazom, opremili smo kancelariju, koja se koristi za razgovor sa roditeljima, ali i za individualni rad sa korisnicima.
Druga  prostorija je unutar zajedničkog prostora sa drugim Udruženjem I koristi se  isključivo za rad sa djecom.

Radno vrijeme je od 16:30 do 19:00 časova, a vremenom kad bude napravljen stalni raspored sa korisnicima, prilagodićemo ga potrebama.
Mi koristimo 40 odsto prostora I za tu kvadraturu dužni smo da plaćamo režije, kao I PDV. Projektom koji nam je odobren od Grada dobili smo sredstva koja su planirana za plaćanje režija, nabavku neophodnog materijala za rad I plaćanje honorarnih saradnika.
Za sada imamo dva stručnjaka, psihologa-edukatora, koji rade sa korisnicima I od ranije imaju iskustva u radu sa djecom iz spektra autizma.

Posebno nas raduje dobar odaziv volontera, studenata psihologije, koji žele da se edukuju iz ove oblasti. Trenutno su u rad uključene dvije studentkinje, a jedna od njih je pored rada sa djecom preuzela I poslove koordinatora Udruženja.
Treba istaći da je najvaćnije da roditelji steknu povjerenje u rad stručnjaka I da shvate da je jedino svojim odazivom, saradnjom I zainteresovanošću, daju doprinos da ovaj projekat koji traje do kraja godine, uspije I preraste u nešto više.

Za avgust planiramo da apliciramo za projekat “IN fondacije” i već prikupljmo potrebnu dokumetaciju.
Ovim projektom tražimo još plaćenih stručnjaka, prije svega dva defektologa, logopeda, a roditelji bi trebalo da daju svoje sugestije I želje o ovom pitanju. Ovo je udruženje svih naših članova I svi bi trebalo da imaju koristi od ovog projekta.
Zato, sarađujete, pitajte, predlažite, jer mi , članovi porodica sa autizmom, najbolje znamo šta nam je potrebno I sa kakvim se problemima susrećemo!

Zajednička briga svih roditelja djece sa autizmom je budućnost i šta ona nosi. Da bi obezbijedili njihovu budućnost moramo raditi sada, iako se nekad čini da sve ide sporo.
Ako budemo aktivni u radu I opravdamo povjerenje Grada, krajem godine nadamo se da ćemo biti predloženi za Udruženje od interesa za Grad, što bi bilo veliki korak ka sigurnijem izvoru finansiranja.
Budimo aktivni I borimo se svi zajedno za makar male pomake, jer niko nam neće donijeti riješenje “ na tacni”!

Kontaktirati nas možete i putem naše facebook stranice.

Kontakt telefon udruženja  051 / 925 – 841.
Predsjednica Udruženja “Djeca svjetlosti”
Mirjana Kojić