Možemo reći da svakim danom dobijamo nove ideje, mnogo toga želimo da uradimo, ali na žalost ovaj prostor je premal za to. Od predstavnika Grada, koji su se u više navrata uvjerili da nemamo uslova za rad, dobili smo obećanja da će učiniti sve da što prije dobijemo na korišćenje veći prostor. Naravno, ne odustajemo od našeg konačnog cilja, a to je Dnevni centar za autizam. U brojnim kontaktima koje smo imali sa predstavnicima lokalne i državne vlasti istakli smo da  to treba da bude prostor sa više prostorija i dvorištem.

Korisnici bi bili podijeljeni po grupama i zavisno od uzrasta i oblika autizma  sa njima organizovan i osmišljen rad. Neki od korisnika boravili bi u Centru 8 sati . To su djeca predškolskog uzrasta koja bi prolazila program rane intervencije, djeca školskog uzrasta koja ne mogu u inkluziju i odrasli, kojima treba osmisliti radionice. Djeca koja su u inkluziji dolazila bi u Centar na par sati, da im vaspitači pomognu u školskom gradivu, da se druže i da imaju kreativne radionice.

Ovakav Dnevni centar može da radi samo pod okriljem jednog ili više ministarstava, koji bi plaćali kadar i ostale troškove, jer to je projekat koji prevazilazi naše snage. Mi, kao Udruženje, tada bi mogli da se bavimo ostalim aktivnostima, kao što su okupljanje i druženje roditelja, dodatne rekreativne i okupacione aktivnosti djece,organizacija izleta,sportskih aktivnosti i slično. Treba naglasiti da u Centru Zaštiti me kreće s radom grupa od petoro djece predškolskog uzrasta, sa programom rane intervencije .U tu grupu uključeno je i jedno dijete iz našeg Udruženja, a ostala djeca su iz okolnih opština. Djeca će boraviti 3 sata i sa njima će raditi stručnjaci. Mi podržavamo ova nastojanja, ali smatramo da to nije konačno rješenje.

Bez podrške ministarstava i otvaranja Dnevnog centra, nema konačnog rješenja za ovu populaciju. Mi ćemo učiniti sve da  doprinesemo da se taj cilj i ostvari i da jednom kad se otvori Centar s ponosom kažemo da nismo stajali po strani i čekali da neko drugi riješi taj problem. Još jednom pozivamo sve koji žele da daju doprinos našem radu, kao i roditelje i članove porodica lica sa autizmom, koji još nisu naši članovi, da nam se pridruže !