Prema programu malih grantova “Budi promjena”, koji finansira CPCD i SIDA, 15. 08.2013.godine, počeli smo  provođenje našeg projekta “Radno-okupacione aktivnosti za omladinu i odrasle iz autističnog spektra”.

U prvih mjesec dana, uradili smo mnogo. Nabavili smo opremu za radionicu, koju čine: tkalački stan, veliki sklopivi radni sto, police i razni materijali za rad. Uporedo s tim, vršena je obuka za rad na tkalačkom stanu za 12 volontera, roditelja-asistenta i psihologa-radnog terapeuta. Nakon što su stekli potrebna znanja o tkanju, počeli su da ih prenose prvoj grupi korisnika iz autističnog spektra. To ne ide ni brzo, ni lako, ali to nam i nije važno.  Cilj je da lica sa autizmom provode kreativno svoje vrijeme i da svakim danom pomalo napreduju i usvajaju nove vještine, a njihovi roditelji da imaju slobodno vrijeme za sebe. Svaki i najmanji pomak, za nas je neprocjenjiv.

15

Od 15 korisnika koji su obuhvaćeni radionicom, neki pokazuju više afiniteta prema tkanju, a ostali su više zainteresovani za druge kreativne aktivnosti radionice, kao što su: slikanje,rad sa plastelinom i sličnim materijalima. Radni terapeut, roditelj-asistent i volonteri rade sa njima 1 na 1 i maksimalno su im posvećeni, a tako stiču iskustvo za rad sa ovom populacijom, što je također jedan od naših ciljeva. U sljedećem mjesecu razvijaćemo ove aktivnosti i proširivati ih novim, prema planu predviđenim projektom.

16