U prostoru na adresi Jug Bogdana 4, gdje naše Udruženje koristi dvije prostorije, radimo skoro pet mjeseci.

U tom periodu, iako je prostor mali, velikim zalaganjem  uspjeli smo da osmislimo rad sa djecom i roditeljima.
Prošli smo kroz početničke greške, a probleme rješavamo u hodu. Roditelji konačno imaju mjesto gdje mogu da predahnu, druže se, dobiju savjete stručnjaka, dok djeca provode kvalitetno vrijeme. Kako kaže jedna naša majka: “Ovdje dolazim sa osmijehom, jer znam da me svi razumiju !”

onačno nam je u kancelariju uveden internet i fiksni telefon čiji je broj 051/ 925-841
Trenutne aktivnosti u prostoru, koji radi od 17:00 svaki radni dan, su sljedeće:

– Utorkom od 18:00-19:30 sa roditeljima radi psihijatar dr Mira Spremo.Prema dogovoru sa roditeljima tretmani su grupni ili pojedinačni.

– Ponedjeljkom, srijedom i povremeno petkom, od 18:00-20:00 sa djecom radi defektolog Nina Pupić. Ona radi i na edukaciji volontera i budućih asistenata u nastavi.
Nina je iskusan defektolog u radu sa autistima i u glavnom radi sa djecom jedan na jedan.

– Svakog radnog dana  prema utvrđenom rasporedu, angažovani su volonteri, trenutno  ima 10  djevojaka, koje su studentkinje ili diplomirani psiholozi i pedagozi. Njihova angažovanost i trud koji ulažu, su za svaku pohvalu.
One pomažu defektologu, a povremeno rade samostalno okupaciono-rekreativne aktivnosti i kreativne radionice sa djecom.
Sa djecom koja su u inkluziji rade na školskom gradivu, što je roditeljima veliko olakšanje.

– Nedjeljom od 11:00- 13:00 sportske aktivnosti u fiskulturnoj sali Centra Zaštiti me. Ova aktivnost počinje sljedeće nedjelje, a rezultat je uzajamne saradnje. Biće angažovane, pored naših volonterki i volonterke Udruženja Žene u sportu, koje su ponudile saradnju.