Kabinet predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika uplatio je na naš račun sredstva kojima ćemo pokriti veliki dio radova prema projektu prvog Dnevnog centra za autizam u RS. Ova danacija predstavlja nastavak naše uspješne saradnje i ispunjenje prošlogodišnjeg obećanja sa

Donatorske večeri posvećene licima autističnog spektra. U danima koji slijede ćemo upriličiti i svečano otvaranje radova na sanaciji gorepomenutog prostora, koje nam je Grad Banja Luka ustupio na korištenje.

30

admin