Terapijsko jahanje za inkluzivni razvoj

Tema/oblast : Terapijsko jahanje za djecu autističnog spektra Naziv donatora: Ambasada Švicarske u BIH Period provedbe: Septembar 2016.