Tema/oblast : Kreativno – edukativni rad sa mlađim korisnicima
Naziv donatora: Raifeizen banka d.d.
Period provedbe: Novembar 2015. – januar 2016. godine