Tema/oblast : Kreativno produktivni rad sa odraslim korisnicima
Naziv donatora: Grad Banja Luka
Period provedbe: Septembar-novembar 2015.godine