Tema/oblast : Terapijsko jahanje za djecu autističnog spektra

Naziv donatora: Ambasada Švicarske u BIH

Period provedbe: Septembar 2016.  –decembar 2018.