Projekti Udruženja za pomoć licima sa autizmom ,,Djeca svjetlosti”

Tema/oblast Naziv projekta Naziv donatora Period realizacije
Realizacija kontinuiranog tretmanskog rada sa korisnicima/prošireni opseg ,,Centar za usluge u zajednici za lica sa autizmom” Grad Banja Luka Januar – decembar 2013. god.
Osposobljavanje asistenata u nastavi za lica autističnog spektra ,,Usluge u zajednici za lica sa autizmom” u okviru ,,Projekta mentalnog zdravlja u BIH” Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) Mart – jun 2013. god.
Socijalizacija i kreativno-produktivan rad korisnika ,,Radno-okupacione aktivnosti za omladinu i odrasle iz autističnog spektra’’ Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i švedska SIDA 15. avgust – 15. oktobar 2013. god.
Kontinuirani tretmanski rad sa korisnicima ,,Tretmanski rad sa licima iz autističnog spektra’’ Min. porodice, omladine i sporta Septembar – decembar 2013. god.
Opremanje edukativno-kreativne radionice ,,Edukativno-rehabilitacioni  program stimulacije i integracije lica sa autizmom” Min. zdravlja i socijalne zaštite/Lutrija RS Septembar 2013. – mart 2014. god.
Formiranje baze podataka autističnih lica u RS ,,Ja govorim, budi spreman da čuješ!” Helsinški parlament građana BL/Fondacija Cure Novembar 2013. – januar 2014. god.
Tretmanski rad sa korisnicima ,,Usluge u zajednici za lica sa autizmom” BH Telekom Novembar 2013. – februar 2014. god.
Realizacija kontinuiranog tretmanskog rada sa korisnicima/prošireni opseg ,,Centar za usluge u zajednici za lica sa autizmom” Grad Banja Luka Januar – decembar 2014. god.
Socijalizacija i kreativno-produktivan rad korisnika ,,Radno-okupacione aktivnosti za djecu i omladinu autističnog spektra i terapijska podrška porodicama“ Ministarstvo porodice, omladine i sporta Jun – septembar 2014.god.
Rekreacijske aktivnosti sa korisnicima ,,Tretmanski rad i rekreacijske aktivnosti sa djecom iz autističnog spektra” Norveška ambasada u BiH Jun, jul i septembar i oktobar 2014. god.
Opremanje Dnevnog centra za autizam i unapređenje tretmanskog rada lica autističnog spektra „Opremanje Dnevnog centra za autizam, uspostavljanje prekogranične saradnje sa centrima za autizam u regionu i unapređenje tretmanskog rada lica autističnog spektra“ Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS/Lutrija RS Novembar i decembar 2014. god.
Realizacija kontinuiranog  tretmanskog rada sa korisnicima/proširen opseg „Usluge u zajednici za lica autističnog spektra“ Grad Banjaluka  Novembar i decembar 2014. god.
Opremanje Dnevnog centra za autizam i unapređenje tretmanskog rada lica autističnog spektra „Opremanje Dnevnog centra za autizam i unapređenje tretmanskog rada lica autističnog spektra“ Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS/Lutrija RS Mart – septembar 2015. god. swiss replica
Socijalizacija korisnika i članova njihovih porodica ,,Tretmanski rad za djecu i omladinu autističnog spektra i psihoterapijska podrška porodicama” Ministarstvo porodice, omladine i sporta Avgust – novembar 2015. god.
Kreativno-produktivan rad sa odraslim korisnicima ,,Kreativno-okupacione aktivnosti za odrasla lica iz autističnog spektra” Grad Banja Luka Septembar – novembar 2015. god.
Ќreativno-edukativni rad sa mlađim korisnicima ,,Kreativno-edukativne aktivnosti za djecu autističnog spektra” Raifeizen banka d.d. Novembar 2015. – januar 2016.god.
Kreativno-produktivan rad sa licima iz autističnog spektra “Tretmanske i kreativno-okupacione aktivnosti za lica iz autističnog spektra” Grad Banja Luka Septembar-oktobar 2016.god.
Informisanje i edukovanje javnosti o autizmu „Autizam – upoznavanje, razumijevanje i inkluzija“ USAID i Fond otvoreno društvo Bih Mart – jun 2017. god.
Kreativno-produktivan rad sa licima iz autističnog spektra ,,Kreativne radionice, radionice reciklaže i tretmanski rad za lica iz autističnog spektra’’ Grad Banja Luka Septembar – decembar 2017. god.
Terapeutski rad sa licima iz autističnog spektra „Terapeutsko jahanje za inkluzivni razvoj“ Ambasada Švicarske u BIH Septembar 2017. –
Socijalizacija i kreativno-produktivan rad korisnika ,,Unapređenje kvaliteta porodičnog života i tretmanski rad sa licima autističnog spektra” Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade RS Novembar – decembar 2017. god.
Besplatna pravna pomoć za roditelje djece sa teškoćama u razvoju i njihovo osnaživanje i edukovanje „Pravo na obrazovanje – primjena prava na ikluzivno obrazovanje“ Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Juli 2018. – Juni 2019. god.
Podrška i pomoć roditeljima u odgoju i brizi djece „Osnaživanje roditeljskih kapaciteta i terapeutski rad sa korisnicima“ Grad Banja Luka Septembar – decembar 2018. god. replica watches greece