Sami u svom svijetu

Autističnim osobama vrlo je teško razumjeti emocije drugih ljudi,pa imaju teškoće sa odazivom i primjećivanjem ljudi.

POREMEĆENI SOCIJALIZACIJA I KOMUNIKACIJA

Takozvani pervazivni razvojni poremecaji dijagnosticka su kategorija koja se odnosi na skupinu od pet poremećaja okarakteriziranih usporenim razvojem temeljnih multiplih funkcija,što ukljucuje socijalizaciju i komunikaciju.Jedan od najpoznatijih pervazivnih poremećaja je AUTIZAM,koji se očituje karakteristicnim oblikom patološkog funkcionisanja,kvalitativnim oštecenjem uzajamnih socijalnih interakcija,nedostatkom socioemocionalnog reciprociteta,oskudnim,ponavljajućim i stereotipnim obrascima ponašanja i aktivnosti te deficitima u ravoju verbalne komunikacije(razvojni jezični poremecaji)-(Golubovic S.,1998).

Autizam je češci kod muške djece i podjednako rasprostranjem u cijelom svijetu.
Dijagnoza autizma se postavlja na osnovu triju karakteristika ponašanja a to su abnormalno socijalno ponašanje,abnormalna komunikacija i prisutnost repetetivnih i vrlo smanjenih aktivnosti.
Najvažnija je nesposobnost uspostavljanja odnosa s drugim ljudima.
Nedostatak interesa za socijalne odnose i razumijevanje socijalnih odnosa pokazuje da nisu sva djeca sa autizmom u”vlastitom svijetu”.Neka od njih spontano prilaze ljudima,ali često samo da bi ostvarila neku repetetivnu radnju,kao što je dodirivanje tudje odjeće ili kose ili postavljanje pitanja.
Djeca sa autizmom ne reaguju na druge stvari i ljude.Ne pokušavaju uhvatiti pogled drugog djeteta da bi mu skrenula pozornost na igračku ili neku drugu stvar.Mnogi navode da djeca sa autizmom izbjegavaju kontakt pogledom,no oni samo kraće posmatraju.Većina pokazuje emocije ljutnje,straha,radosti ili žalosti ali u situacijama kad normalni ljudi to ne bi osjecali.Vrlo teško im je razumjeti emocije drugih ljudi i imaju teškoce sa odazivom i primjećivanjem ljudi. 

SPECIFIČNOSTI GOVORA

Kod većine djece sa autizmom govor se nikad ne razvije,a kod one kod koje se razvije postoji eholalija.Eholalija je ponavljanje rijeci ili fraza neposredno nakon što su ih cula ili kratko nakon toga.
Prisutne su nakon trece godine života i kasnije i kao takve upućuju na poremećaj.
Govor ima neobicnu intonaciju,zvuci mehanički i monotono ili je isprekidan i oštar sa nedostatkom ritma.Neka djeca koja govore imaju bogat rječnik,čak mogu imati opsesivan interes za riječi.Druga vrlo kasno progovore.Nerazvijen govor kod petogodišnjaka upućuje na lošiju prognozu,iako ima djece s autizmom koji počinju govoriti i poslije pete godine.
Djeca koja imaju razvijen govor koriste riječi da bi označili stvari ali imaju teškoca sa značenjem apstraktnih figurativnih izraza. 

OSVRT MAJKE 19-GODIŠNJEG MLADICA

Autizam je bolest,nije stanje.Izlječiv je.Ja kao roditelj 19-godišnjaka koji je imao dijagnozu globalna senzorna disfazija a sa pet godina elementi autizma,odgovorno tvrdim da je autizam izljeciv.Naravno,ne izlječiv u smislu čarobnoga štapica,ali je ipak važno da svi roditelji znaju da je izlječiv……

Medicinski dio struke trebao bi pomoci u otkrivanju deficita u organizmu te odmah omogućiti sve što je potrebno-od snimanja djeteta do ispitivanja na teške metale,količinu serotonina u krvi,kao i sve drugo što bi moglo uzrokovati autizam.Uzrok bi se trebao znati….
Zagovornica sam ABA programa.To je program koji postoji na tržištu vec 50 godina i služi za rad sa autističnim djetetom.Vrlo je naporan,težak i skup.Da bi se postigao 95-postotni rezultat terapija traje minimalno 25-40 sati tjedno.
U svakom slučaju pravi je lijek djetetu pristupiti individualno i taknim pristupom provesti dijagnostički a kasnije terapijski postupak.

Izvor:”Vaše zdravlje”
mr.sc.Nataša Šunic,prof.logoped,Logopedska ordinacija za
terapiju glasa i govora”Logoped”,Belostenceva 3,Zagreb

Leave a Comment