Edukativno predavanje “Prava roditelja djece iz autističnog spektra – važeći propisi, procedure i mogućnosti” se realizuje u okviru projekta “Pravo na obrazovanje – primjena prava na inkluzivno obrazovanje” kojeg finansira Američka ambasada u BiH.
Ovo predavanja je namjenjeno prvenstveno roditeljima djece sa teškoćama u razvoju, ali i svim zainteresovanim pojedincima. Cilj predavanja je poboljšanje inkluzivnog procesa djece sa teškoćama u razvoju kroz edukaciju roditelja o pravima njihove djece i osnaživanje roditelja u borbi za ostvarivanje tih prava.
Edukativno predavanje će se realizovati 1.6.2019.godine u Rogatici u hotelu “Park” u 10h.
Predavanje će realizovati Daniela Višnjić, diplomirana pravnica, sa višegodišnjim profesionalnim iskustvom u različitim oblastima prava i majka dječaka iz autističnog spektra.

admin