Edukativno predavanje “Prava roditelja djece iz autističnog spektra – važeći propisi, procedure i mogućnosti” se realizuje u okviru projekta “Pravo na obrazovanje – primjena prava na inkluzivno obrazovanje” kojeg finansira Američka ambasada u BiH. Predavanje je realizovano u Rogatici, u hotelu Park, u saradnji sa Udruženjem “Rastimo srećno”.

admin