Edukativno predavanje “Prava roditelja djece iz autističnog spektra – važeći propisi, procedure i mogućnosti” se realizuje u okviru projekta “Pravo na obrazovanje – primjena prava na inkluzivno obrazovanje” kojeg finansira Američka ambasada u BiH.
Ovo je prvo u nizu edukativnih predavanja koje je namjenjeno roditeljima djece sa teškoćama u razvoju ali i svim zainteresovanim pojedincima.

Cilj predavanja je poboljšanje inkluzivnog procesa djece sa teškoćama u razvoju kroz edukaciju roditelja o pravima njihove djece i osnaživanje roditelja u borbi za ostvarenje tih prava.
Edukativno predavanje će se realizovati 20.10.2018. godine u prostorima Socijalno edukativnog centra (SEC) u Banjaluci. Početak predavanja je u 10h a trajaće do 13h.
Predavanje će realizovati Daniela Višnjić, diplomirana pravnica, sa višegodišnjim profesionalnim iskustvom u različitim oblastima prava i majka dječaka iz autističnog spektra.
Ukoliko ste zainteresovani za edukativno predavanje, pošaljite prijavu na mail [email protected].
Broj mjesta je ograničen.