Stručne saradnice našeg Udruženja, Olivera Davidović Knežić i Nikolina Klepić su bile učesnice Šestog kongresa psihologa u BiH. Tom prilikom prezentovale su dio rezultata koje su dobile u istraživanju “Uloge i poteškoće u radu lica za podršku učenicima sa smetnjama u razvoju”. Istraživanje je rađeno u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS a u sklopu projekta “Pravo na obrazovanje – primjena prava na inkluzivno obrazovanje” kojeg u potpunosti finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

admin