Rezultate projekta “Ja govorim budi spreman da čuješ” prezentovalo je u subotu 15.2.2014.god, Udruženje „Djeca svjetlosti“ iz Banjaluke, koji je ralizovan u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana Banjaluka. Prema prikupljenim podacima sa terena iz 30 centara za socijalni rad na

području RS registrovano je 158 djece sa autizmom, ali se procjenjuje da je taj broj daleko veći, jer mnoga djeca još nisu prošla proces kategorizacije.
U narednom periodu Udruženje će uz redovne aktivnosti kao što su tretmanski rad sa roditeljima i individualnim tretmanom, te obukom volontera i asistenata u nastavi za rad sa djecom iz udruženja, nastaviti aktivno raditi na stvaranju uslova za otvaranje Dnevnog centra za djecu sa autizmom.

Nadležne institucije još nisu prepoznale značaj ovog centra, pa RS i dalje nema nijedan dnevni centar ovakve vrste. Što se tiče prikupljanja novca sa donatorske večeri, koja je održana u decembru prošle godine, iz Udruženja poručuju da još nemaju precizne podatke koliko je novca prikupljeno, te da će ove podatke naknadno objaviti, a sav novac prikupljen na ovaj način uručiće se porodicama djece sa autizmom. Udruženje „Djeca svjetlosti“ iz Banjaluke za pomoć djeci oboljeloj od autizma, jedino je ovakvog tipa u RS. Projekat “Ja govorim budi spreman/na da čuješ”, dio je projketa X-Press II- Socijalna uključenost putem medija, koji finansira Evropska unija.