Udruženje “Djeca svjetlosti” je danas organizovalo sastanak sa saradnicima i prijateljima iz srodnih udruženja. Pored naših predstavnika prisutni su bili predstavnica Servisnog centra za djecu sa teškoćama u razvoju “Dajte nam šansu” Željka Perišić Ninković i predstavnik Udruženja roditelja “Duga” Saša Kasagić. Cilj sastanka je bilo unapređenje saradnje udruženja kroz razmjenu korisnih informacija i planiranje zajedničkih aktivnosti u budućnosti. Ova aktivnost je realizovana kao dio projekta ”Unapređenje tretmanskih aktivnosti i u proširenje programa rada udruženja Djeca svjetlosti”. Ovaj projekat se, realizuje u okviru granta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za udruženja od javnog interesa Republike Srpske.

 

admin