Kao što smo već najavili, 1.7.2018. godine krenuli smo sa realizacijom projekta „Pravo na obrazovanje – primjena prava na inkluzivno obrazovanje“, finansiranog od strane Američke ambasade.
Jedna od aktivnosti u sklopu ovog projekta jeste pružanje besplatne pravne pomoći usmjerene na lica sa teškoćama u razvoju i njihove porodice.
Saznajte nešto više o našoj pravnici koja realizje aktivnost pružanja besplatne pravne pomoći

Broj telefona za besplatnu pravnu pomoć je +387 66 694 766