Udruženje ,,Djeca svjetlosti” je dobilo novi prostor za rad i realizaciju svojih aktivnosti. Novopotpisanim ugovorom sa Gradom smo započeli sanaciju i opremanje budućeg Dnevnog centra za autizam. Nadamo se da ćemo naići na pomoć i podršku donatora u danima koji slijede.

admin