Projekat pod nazivom „Tretmanski rad i rekreacijske aktivnosti sa djecom iz autističnog spektra” koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške polako ulazi u treći i finalni mjesec svoje realizacije. Aktivnosti su se odvijale u junu i julu mjesecu, sa pauzom u mjesecu avgustu.

Projekat uključuje terapiju masažom i fizičke aktivnosti u sali, a sve to u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba iz autističnog spektra. Terapiju masažom provodi edukovani maser, a aktivnosti u sali profesor fizičkog vaspitanja, ujedno i roditelji naših korisnika. U projekat je uključeno 20 korisnika različitog uzrasta koji jedanput sedmično dolaze na predviđene aktivnosti.

27

Reakcije korisnika i njihovih roditelja su odlične pošto su im ove aktivnosti zanimljive a istovremeno i korisne. U projekat su uključena dva psihologa i pedagog, kao i veći broj volontera koji na ovaj način stiču iskustvo u radu sa ovom populacijom, te se ujedno obučavaju za provođenje ovog tretmanskog rada.

admin