Projekat koji finansira Ministarstvo porodice, omladine i sporta polako ulazi u četvrti i finalni mjesec svoje realizacije. Osnovne aktivnosti predviđene projektom su implementacija radno-okupacionih i kreativnih

aktivnosti sa korisnicima Udruženja (pravljenje magneta, čestitki, ukrasnih predmeta itd) te psihoterapijska podrška roditeljima (grupni tretmani). U projekat su uključeni psihijatar i psiholog kao stručni saradnici i direktni implementatori aktivnosti te veći broj volontera Udruženja. Reakcije korisnika i njihovih roditelja su odlične pošto su im ove aktivnosti zanimljive a istovremeno i korisne, te se nadamo nastavku realizacije ovog projekta i u budućnosti.

admin