Djelić atmosfere sa današnjeg treninga.
Aktivnosti su dio projekta “Ja mogu sam, podrži me”, koji se implementira u partnerstvu sa Gradom Banja Lula u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

admin