Stručne saradnice našeg Udruženja, Olivera Davidović Knežić i Nikolina Klepić su bile učesnice Šestog kongresa psihologa u BiH. Tom prilikom prezentovale su dio rezultata koje su dobile u istraživanju “Uloge i poteškoće u radu lica za po... read more

Juče smo održali predavanje na kojem smo učesnike upoznali sa ulogom i položajem lica za podršku učenicima sa poteškoćama u razvoju. Predavanje se realizuje u okviru projekta “Pravo na obrazovanje – primjena prava na inkluzivno obrazov... read more

Edukativno predavanje “Prava roditelja djece iz autističnog spektra – važeći propisi, procedure i mogućnosti” se realizuje u okviru projekta “Pravo na obrazovanje – primjena prava na inkluzivno obrazovanje” kojeg fi... read more